Asociacija „Arvydų kaimo bendruomenė“

Įgyvendina projektą “Vaikystė” pagal veiklos sritį ,,Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ pagal 2021 m. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

Įgyvendinimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Projekto tikslas- pagerinti vaikų, gyvenančių Arvydų kaime, kasdienybę sukuriant jiems tinkamą bei saugią erdvę pramogoms bei žaidimams gryname ore. Ši erdvė bus pritaikyta ir jaunoms šeimoms, kurios vis dažniau aplanko šiame miestelyje įsikūrusį Arvydų žuvininkystės ūkį. Projekto uždaviniai – įrengti vaikų žaidimo aikštelę- karstyklę vaizdingoje natūralios gamtos apsuptyje Arvydų žuvininkystės ūkio teritorijoje. Šalia šios žaidimų aikštelės bus įrengiama ir poilsio zona suaugusiems, kurie turės galimybę prižiūrėti žaidžiančius vaikus. Šiam tikslui įgyvendinti bus užsakytos vaikų karstyklės bei poilsio zonos suaugusiems.

Projekto tikslinė grupė ir projekto dalyviai:

Projekto tikslinė grupė- vaikai. Projekto dalyviai- vaikai bei suaugusieji. Vaikams bus sukurta vaikų žaidimo aikštelė, kurioje vaikai turės galimybę bendrauti, žaisti su kitais miestelio vaikais bei vaikais atvykusiais iš kitų Lietuvos vietovių. Kadangi vaikų žaidimo aikštelė bus statoma lauke, vaikai daugiau laiko praleis gryname ore, bus fiziškai aktyvesni bei pagerės jų sveikatos būklė. Suaugusiems, kurie prižiūrės žaidžiančius vaikus bus įkurtos poilsio zonos-pavėsinės, kuriose jie turės galimybę ne tik stebėti vaikus, bet taip pat bendrauti su kaimynais, miestelio gyventojais, ko pasekoje gerės miestelio gyventojų tarpusavio santykiai.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

 

 

UAB „Arvydai“

Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų asociacijos bei ŽRVVG “Vilkauda” narys. Žuvininkystės ūkiui suteiktas VšĮ “Ekoagros” sertifikatas.

Arvydų Tvenkiniai – tai ekologiškos žuvininkystės ūkis, veikiantis nuo 1994 m. Arvydų kaime įsikūręs ūkis jau dvi dešimtis metų puoselėja žuvies auginimo tradicijas. Per ilgus metus sukaupta patirtis šiandien leidžia džiaugtis kokybiška bei ekologiška produkcija. Kviečiame ir Jus įsigyti šviežios, katik iš tvenkinio pagautos, ekologiškos žuvies savo stalui.

Mūsų ūkis taip pat gali aprūpinti ir Jūsų tvenkinius, maloniai kviečiame kreiptis ir dėl įžuvinimo paslaugų.  Jei sugalvojote pažvejoti – taip pat tuo pasirūpinsime – kviečiame Jus kartu su visa šeima pasimėgauti nuostabiu Arvydų kraštovaizdžiu, pažvejoti, pagrybauti ir maloniai praleisti dieną gamtoje.

UAB „ARVYDAI“ ĮGYVENDINA PROJEKTĄ, PARAMAI GAUTI, PAGAL

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014-2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ ‘’APLINKOSAUGOS FUNKCIJAS ATLIEKANTI AKVAKULTŪRA’’

Projekto pavadinimas: Krykštė-1 (54AK-KV-23-1-04403-PR001)

Pagrindinis tikslas yra atkurti (sukurti naujas) atviro kraštovaizdžio paukščių rūšių, kurių populiacijos daugumoje ES šalių  mažėja, buveines,  garantuoti vandens ir tilvikinių paukščių sankaupų buveinių ploto ir kokybės apsaugą.  Antraeilis tikslas – pagerinti didžiojo baublio, daugumos ančių, laukinių kragų apsaugos būklę. Sudaryti sąlygas švygždų ir upinių žuvėdrų apsaugos būklės pagerinimui ir tuoktaviečių kūrimuisi.

Projektas reikalingas spręsti akvakultūros ūkio gamtotvarkos problemas, t.y. užtikrinti teritorijoje gyvenančios laukinės gyvūnijos gerbūvį ir rūšių išsaugojimą. UAB „Arvydai“ teritorijoje – gausu įvairių rūšių paukščių, kurių dalis yra įrašyti į Lietuvos Raudonąją Knygą, todėl, norint išsaugoti šias rūšis – yra būtina imtis gamtotvarkinių priemonių, padėsiančių apsaugoti šių paukščių tuoktavietes bei buveines. Gamtotvarkos plane aprašytų darbų įgyvendinimo dėka bus atkuriamos ir palaikomos atviro kraštovaizdžio paukščių perėjimo buveinės, sudarytos sąlygos švygždžių ir upinių žuvėdrų apsaugos būklės pagerinimui. Įgyvendinus gamtotvarkos planus projekte pateiktais mastais tikimasi pastebėti buveinių kokybės pagerėjimą, naujų rūšims specifinių buveinių susikūrimą, perinčių porų skaičiaus padidėjimą. Gamtotvarkos plane numatytų darbų įgyvendinimas padės išsaugoti akvakultūros ūkio aplinką, biologinę įvairovę, kraštovaizdį bei tradicinius akvakultūros zonų elementus.

TAIP PAT UAB „ARVYDAI“ ŠIUO METU ĮGYVENDINA PROJEKTĄ PAGAL  LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2021–2022 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ANTROJO SĄJUNGOS PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS AKVAKULTŪROS SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „PRODUKTYVIOS INVESTICIJOS Į AKVAKULTŪRĄ“ PAGAL SUPAPRASTINTĄSIAS ĮGYVENDINIMO TAISYKLES

Projekto pavadinimas: UAB „ARVYDAI“ AKVAKULTŪROS ĮMONĖS MODERNIZAVIMAS IR DARBO SĄLYGŲ GERINIMAS

 

Įmonė UAB „Arvydai“ įregistruota 1994 m. Bendrovės pagrindinė veikla: prekyba gyva žuvimi, telkinių įžuvinimas, mailiaus įžuvinimas, taip pat komercinė mėgėjiška žvejyba privačiuose tvenkiniuose. Įmonės tvenkinių teritoriją sudaro 392 ha ploto, iš kurių didžioji dalis, 380 ha ploto, yra įžuvinta. Bendra žuvininkystės ūkio teritorija sudaro apie 600 ha. Įmonės organizacinę struktūrą sudaro: direktorius, buhalterė, žuvininkas ir 3 tvenkinių darbuotojai. UAB „Arvydai“ siekia atnaujinti savo techninį ir auto parką, kadangi turimos technikos, įrengimai ir automobiliai yra nusidėvėję ir didžiąja dalimi nebetinkami naudoti dėl darbo saugos reikalavimų ir nuolat patiriamų remonto sąnaudų. Atsižvelgiant į UAB „Arvydai“ užimamą tvenkinių plotą, labai diedę darbuotojų darbo laiko dalį užima aplinkos tvarkymas, todėl įmonei yra būtina įsigyti naujus, modernius ir saugius tvenkinių pakrančių tvarkymo įrenginius bei jų remontui skirtus aparatus. Taip pat bendrovė susiduria su didele auto transporto parko problema. Įmonė šiuo metu turi 2 automobilius, skirtus transportotuoti žuviai ir mailiui. Vienas iš turimų įmonės automobilių yra visiškai nusidėvėjęs, todėl dalis investicijų bus skirta automobilių – žuvavežių įsigijimui. Taip pat, norint siekti veiklos konkurencingumo ir gyvybiškumo, būtina atnaujinti kitus, modernius lauko tvenkininkystės ūkiui būtinus įrenginius, kurių dalis nusidėvėjusi.

 

UAB „Arvydai“ ekologinis žuvininkystės ūkis 2021 metais pradėjo įgyvendinti projektą UAB „Arvydai“ profilaktinių priemonių panaudojimas ūkyje. Projektas rengtas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės“ veiklos srities „Iniciatyvos, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų“. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. – 2023 m.

Bendradarbiaujame su

logo1
logo