UAB „Arvydai“ vykdo projektą „EkoAkva„

 Žuvininkystės ūkis veiklą vykdo nuo 1958 metų. 2013 metais įmonė pradėjo ekologiškų akvakultūros produktų gamybą ir nepertraukiamai ją vykdo iki dabar. Šiuo metu turi 376,5 ha sertifikuoto ekologinės gamybos ploto, iš kurio įžuvintas yra 376 ha plotas. Bendrovė įsipareigoja nemažinti sertifikuoto ekologinės gamybos ploto visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, nuo 2023 m. iki 2027 m. ir užtikrinti ekologiškai pagamintos akvakultūros produkcijos atsekamumą, prisidėti prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo.   Projektu bus siekiama didinti akvakultūros gamybos pajėgumą, įsteigti susijusias pridėtinę vertę kuriančias veiklas. Investuoti į pažangias technologijas, naujoves, įskaitant  skaitmeninimą, siekiant padidinti materialinių, žmogiškųjų ir gamtinių išteklių naudojimo efektyvumą, paklausių rinkoje žuvų rūšių  auginimo inovacines technologijas, tiesioginį pardavimą bei rinkodaros priemones. Mažinti aplinkos taršą  naudojant naujas inovatyvias technologijas. Naudoti tvarias priemones prisitaikant prie klimato kaitos. Skatinti žaliąjį turizmą, bei jaunimo edukacijas taip populiarinant ekologinę produkciją bei jos naudą.  Projekto įgyvendinimui yra skirtas ES finansavimas.