2023 metų rudens įžuvinimas prasidėjoInformacija apie kainas teikiama telefonu: +370 615 75180